واردات لوازم برقی و گازسوز خانگی آزاد شد

مجوز واردات لوازم و تجهیزات برقی و گاز سوز(لوازم خانگی) با استاندارد و بر چسب انرژی فقط با دو رتبه برتر انرژی صادر شد.

آخرین اخبار صنعت و بازرگانی

تبلیغات شما با ما

0996-6264416