فیلم - رد پای انسان ها و مرگ تدریجی طبیعت پیک سفر به خصوص تعطیلات نوروز و افزایش موج سفرهای بین شهری، حضور مردم در محوطه‌های طبیعی کشور بیشتر می‌شود. اما نبود فرهنگ لازم برای حفاظت از محیط زیست، باعث تخریب طبیعت و عرصه‌های منابع طبیعی می‌شود، این شرایط خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به پیکره طبیعت وارد می‌کند؛ آسیب‌هایی که جبران‌شان، بسیار زمان‌بر است. چهارشنبه 15 فروردین 1403 - 07:58

فیلم های های برگزیده