فیلم - سخنرانی وزیر اقتصاد در مجمع عمومی بانک توسعه اسلامی به گزارش اقتصادما: پیشنهاد خاندوزی در بانک توسعه اسلامی به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته ؛ پنجره مالی جدید با نرخ ترجیحی منبع:شادا چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 - 19:33

فیلم های های برگزیده