فیلم - اجتماع حامیان پزشکیان در تهران به گزارش اقتصاد ما در ساعات پایانی آخرین روز تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه حیدرنیا تهران حضور پیدا کردند. در این احتماع محمد رضا عارف، علی طیب نیا و احمد مسجد جامعیدر به همراه مسعود پزشکیان حضور پیدا کردند. شنبه 16 تیر 1403 - 07:48

فیلم های های برگزیده